PROJEKTY UNIJNE

,,Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa poprzez rozwój usług gastronomicznych”


Cel operacji: Utworzenie miejsca pracy poprzez rozwój usług gastronomicznych
Planowane efekty: Operacja ma na celu poprawę potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego, modernizację pomieszczeń oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

loga unia strona